I Polityka plików cookies

 1. Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w rządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Strona internetowa www.proexpack.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy strony www.proexpack.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator strony internetowej informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

II Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, zawartych na niej formularzy jest PROEX PACK Sp. z o.o. z siedzibą w Miechowicach Dużych 10a, 87-880 Brześć Kujawski.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu, przyjęcia aplikacji rekrutacyjnej
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. PROEX PACK Sp. z o.o. zastrzega sobie także prawo powierzenia danych osób kontaktujących się firmie odpowiedzialnej za obsługę techniczną serwisu, obsługę prawną oraz obsługę księgową.
 4. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym. Usługobiorcy, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail office@proexpack.pl
 5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia tego celu. Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez e-mail office@proexpack.pl
 6. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony swoich danych każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych: https://giodo.gov.pl/

III Postanowienia ogólne

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.